Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza jest podstawowym komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565). Wymagania rozporządzenia dotyczące wdrożenia elektronicznych skrzynek podawczych wchodzą w życie dnia 17 sierpnia 2006 r. Elektroniczna skrzynka podawcza stanowi dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przykazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu dostępnej sieci teleinformatycznej.

Adres ePUAP: epuap.gov.pl (/MGOPSWieruszow/SkrytkaESP)