MGOPS u Seniorów

W dniu 14 maja 2018 r. w miejscu spotkań Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Wieruszowie kierownik i pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie rozmawiali z Seniorami.

Temat spotkania to „Świadomy Senior”. Jako pierwszy powitał wszystkich przewodniczący związku Pan Marek Furman.

Następnie kierownik MGOPS Ewa Szandała zaprosiła uczestników do zapoznania się z Pilotażowym Programem gminy Wieruszów „ Senior dla Seniora” do którego MGOPS prowadzi rekrutację, szczegóły przedstawiła Dorota Mikuś. Pracownik socjalny Magdalena Hodyjas omówiła usługi opiekuńcze, Kartę Dużej Rodziny. Nie sposób było pominąć wszystkie świadczenia opiekuńcze do korzystania z których zapraszała Ewelina Kasprzak. Seniorzy zostali również poinformowani przez Annę Jurek o możliwościach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017. Toczyła się żywa dyskusja, Seniorzy zadawali pytania, rozdano ulotki i specjalnie przygotowany przez pracowników MGOPS Informator Seniora 2018. MGOPS w Wieruszowie zaproponował Seniorom również w razie potrzeby pomoc prawną i psychologiczną.

Serdecznie dziękujemy Emerytom i Rencistom za spotkanie w przyjaznej atmosferze, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje będą przydatne.