Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym współpracy jednostek w celu zabezpieczenia pomocy w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym podaje całodobowe numery telefonu do kontaktu:
797-462-929
601-154-038

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny , Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł) można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line.

Harmonogram wypłat - czerwiec 2020 r.
Świadczenie wychowawcze (500+) - 22.06.2020 r. (poniedziałek)
Świadczenia rodzinne - 25.06.2020 r. (czwartek)

Aktualności

Zamówienie publiczne na wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

21 sierpnia 2017
MGOPS.ZP.252.4.2017 – Zamówienie publiczne na wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (pdf)…
| Czytaj dalej

Odpowiadamy na pytania o „Rodzina 500+”

16 sierpnia 2017
Czy komornik może zabrać 500+? Świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach Programu „Rodzina 500+” nie podlega egzekucji sądowej oraz egzekucji administracyjnej. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8151,rachunki-rodzinne-wolne-od-zajec.html Jak traktowane są dochody rodziny (w zakresie przyznania 500 plus także na pierwsze…
| Czytaj dalej

Wideotelefon w Ministerstwie Rodziny

16 sierpnia 2017
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się usługę, pozwalającą na swobodne komunikowanie się z pracownikami Ministerstwa. Osoba niesłysząca, która zgłosi chęć osobistej rozmowy z pracownikiem wybranego departamentu lub biura Ministerstwa…
| Czytaj dalej

Byliśmy na Nordkapp

14 sierpnia 2017
W dniu 9 sierpnia 2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie korzystając z zaproszenia Wieruszowskiego Domu Kultury wziął razem z dziećmi udział w spotkaniu podczas którego obejrzeliśmy slajdy z wyprawy na Nordkapp. Nordkapp, czyli Przylądek Północny położony jest…
| Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy – kierowca

10 sierpnia 2017
Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy – kierowca (pdf)…
| Czytaj dalej

500+ dla samotnych rodziców

10 sierpnia 2017
Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości…
| Czytaj dalej

Warsztaty z łucznictwa tradycyjnego

8 sierpnia 2017
W dniu 8 sierpnia 2017 r., na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie odbywały się Warsztaty z łucznictwa tradycyjnego, które prowadził Piotr Czajka brązowy medalista Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym. Dzieci biorące udział w zajęciach poznały budowę łuku,…
| Czytaj dalej

Świadczenia dla rodzin online

8 sierpnia 2017
Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz złożyć osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy…
| Czytaj dalej