Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc  Żywnościowa 2014–2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2018

Od sierpnia 2018 roku ponownie rusza Program POPŻ. W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 informuje, że od dnia 20.08.2018 roku w przypadku gdy sytuacja dochodowa osoby/rodziny nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej należy składać nowe oświadczenia o dochodach. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie do odbioru paczki żywnościowej.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.