Projekt „Wieruszów – stop przemocy”

Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wieruszowie informuję, że w roku 2018 w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadzi liczne działania profilaktyczne ukierunkowane na podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt „Wieruszów – stop przemocy” ma posłużyć zintensyfikowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie z terenu Gminy Wieruszów.