„Senior dla Seniora”

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Senior dla Seniora” (pdf)

Uchwała Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego Programu Gminy Wieruszów „Senior dla Seniora” (pdf)

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego Programu gminy Wieruszów „Senior dla Seniora” (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.