Wieruszowscy seniorzy będą się wspierać

Pilotażowy Program Gminy Wieruszów „ senior dla seniora”, którego realizatorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakłada przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych, będzie realizowany od 1 czerwca 2018 roku na terenie gminy Wieruszów.

W środę 30 maja br., w MGOPS w Wieruszowie odbyło się spotkanie osób wspierających, celem zapoznania się z regulaminem – zasadami świadczenia usług społecznych wobec mniej samodzielnych seniorów wymagających oraz chcących otrzymać wsparcie.

Podczas spotkania kierownik Ośrodka Ewa Szandała dziękowała seniorom za zainteresowanie nowym pomysłem, przedstawiła pracowników socjalnych odpowiedzialnych za koordynację programu, są nimi Pani Dorota Mikuś oraz Pani Marcelina Siubiak.

Program stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem i potrzeby mieszkańców gminy Wieruszów w zakresie zaspokojenia potrzeb pomocy środowiskowej .

Realizacja programu będzie prowadzić do zwiększenia aktywności społecznej osób określonych w kryteriach doboru, usługi będą świadczone w środowisku lokalnym .

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z MGOPS.