1

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w terminie od 01 września do dnia 15 września 2016 roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w pok. nr 3.

Dodatkowe informację dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego znajdują się w zakładce Stypendia szkolne.