Trwa dystrybucja – „KOPERTA ŻYCIA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie we współpracy z Gminą  Wieruszów w dalszym ciągu prowadzi nieodpłatną dystrybucję „KOPERTA ŻYCIA”.

Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście i gminie. Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpieczeństwa poprzez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Koperta Życia” składa się z zestawu zawierającego kopertę życia z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany.

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:
1. Odebrania zestawu,
2. Wypełnienia Karty Informacyjnej
3. Oznakowania lodówki i umieszczenia w niej zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Dodatkowo zostanie oznakowana naklejką z logo akcji – dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją informacji umieszczonych przez Państwa w „KOPERCIE ŻYCIA”. Mamy nadzieję, że dzięki akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa.

Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie, za pokwitowaniem otrzymać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie – Punkt Obsługi Klienta ul. Rynek 21, parter budynku, w godz. 7.30 – 15.30.

Osoby, które z różnych względów nie mogą przyjechać odebrać „KOPERTY ŻYCIA” osobiście prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych tel. (62) 78 41 554 .