1

Przedłużony nabór do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że

poszukuje osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020” oraz naboru na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania dokumentów oraz kart zgłoszeń został przedłużony do dnia 31 marca 2020r. z możliwością jego kolejnego przesunięcia. Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Małgorzata Burak
Kierownik MGOPS
W Wieruszowie