1

Rodzicu, bądź uważny!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że przyłączył się do programu „ Pomarańczowa Linia”, jest to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.

Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką.

Program jest formą wsparcia dla rodziców i opiekunów, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, mających poczucie, że są bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol lub inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.). Doradcy Pomarańczowej Linii, po uważnym i wnikliwym wsłuchaniu się w przedstawiany problem, służą radą i pomocą w podjęciu najbardziej pomocnej i konstruktywnej decyzji w zgłaszanej sprawie.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zaprasza do korzystania z wyżej przedstawionej oferty pomocy i poradnictwa . Wszelkie informacje oraz dane kontaktowe można uzyskać www.mgops.pl lub pomoc@pomaranczowalinia.pl a także tel. (62) 78 41 554 kontaktując się z naszym Ośrodkiem oraz bezpośrednio pod nr Infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00 801 14 00 68.