Spotkanie Wielkanocne

29 marca 2018 r. o godz. 12:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla osób samotnych zorganizowane przez pracowników socjalnych Anetę Kmiecik – Gwizdek oraz Magdalenę Hodyjas.

W uroczystości udział wziął również kierownik MGOPS- Ewa Szandała, która złożyła gościom życzenia aby Zmartwychwstanie Pańskie które niesie odrodzenie duchowe, napełniło wszystkich spokojem i wiarą, odmówiono również wspólną modlitwę.

Podczas spotkania zebrani w wielkanocnej atmosferze spożywali tradycyjne wielkopostne potrawy, prowadzono rozmowy, żartowano.

Zaproszeni uczestnicy otrzymali symboliczne palmy oraz stroiki wykonane i przekazane przez wolontariuszy z LO w Wieruszowie .

MGOPS dziękuje za pomoc w zorganizowaniu spotkania Pani Marii Jakubczyk,która opiekuje się wolontariuszami oraz uczestnikom spotkania.