1

W maju 2018 r. nie będzie dostawy żywności

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje osoby korzystające z

Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej  Potrzebującym
w ramach Podprogramu 2017, w miesiącu maju 2018r nie będzie dostawy żywności.

O terminie wydawania żywności w miesiącu czerwcu 2018 roku poinformujemy w odrębnym komunikacie. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.