1

Wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuję, iż od dnia 14.10.2019 r w godzinach od 7:30 do 15:30 można składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Szczegółowych informacji można uzyskać w MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21 lub pod nr telefonu 6278 41 199 lub 62 78 41 554.