Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Świadczeń rodzinnych (pdf)

Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.