Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2011

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2011

image_pdfimage_print

KIS 2011 - banner

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


Grudzień 2011 r.

W dniu 16.12.2011 roku zakończył się projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Program realizacji projektu w 2011 roku:

Projekt zakładał udział 10 osób z terenu Miasta i Gminy Wieruszów. Uczestnikami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Wieruszowie.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. W ramach projektu zrealizowano kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący elementy aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.

Uczestnictwo w projekcie było dostępne dla kobiet i mężczyzn. W projekcie udział wzięła jedna osoba niepełnosprawna. Uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

W uroczystości zakończenia projektu udział wzięli: Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki, Kierownik MGOPS Anna Ostrycharz, pracownicy MGOPS pracujący przy realizacji projektu oraz nasi beneficjenci.

Beneficjentom zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkoleń oraz drobne upominki.


Listopad 2011 r.

W dniach 14-16 listopada odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla naszych beneficjentów. Cykl szkoleń zakończyły w dniu 18.11.2011 r. zajęcia z grupowej terapii psychologicznej.


Październik 2011 r.

W dniu 26.10.2011 roku odbyły się kolejne zajęcia grupowej terapii psychologicznej.

 

W dniu 25.10.2011 r. odbył się wyjazd do Łodzi o charakterze kulturalnym z projektu.

Harmonogram wycieczki:

 • Zwiedzanie Pałacu Poznańskich i Muzeum Fabryki w Łodzi,
 • Kręgielnia,
 • Obiad w Restauracji „TAWERNA”,
 • Seans filmowy w CINEMA CITY – film pt. „Bitwa Warszawska 1920”.

Wrzesień – październik 2011 r.

W dniach od 26.09.2011 do 21.10.2011 r. odbyły się szkolenia – „Kurs tapicerski”. Przez pierwsze kilkanaście godzin beneficjentki przeszły szkolenie teoretyczne, następnie odbyły się zajęcia praktyczne w zakładzie meblarskim.


Sierpień 2011 r.

W dniu 24 sierpnia odbyła się I część szkoleń dotyczących Grupowej terapii psychologicznej.


Lipiec 2011 r.

W dniach od 4 do 15 lipca odbyły się szkolenia dla naszych podopiecznych z projektu dotyczące obsługi wózków widłowych. Rozpoczęły się kilkudniowymi wykładami, następnie odbyły się zajęcia praktyczne.


Czerwiec 2011 r.

W dniach 13 i 14 czerwca 2011 roku podopieczni wzięli udział w szkoleniach dotyczących stylizacji i wizażu.

 

W dniu 17 czerwca w ramach projektu zorganizowany został wyjazd o charakterze turystycznym do Ośrodka rekreacyjnego TERMY – UNIEJÓW koło Łodzi.

Program wycieczki obejmował:

 • pobyt w kompleksie termalno-basenowym,
 • zwiedzanie baszty zamkowej z przewodnikiem,
 • grill w Kasztelu Rycerskim,
 • pokaz walk rycerskich,
 • zajęcia w Akademii w Kasztelu Rycerskim.

Maj 2011 r.

W dniu 30 maja 2011 roku odbyła się druga część warsztatów kompetencji psychospołecznych.


Kwiecień 2011 r.

W dniu 18 kwietnia 2011 roku w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne projektu systemowego POKL „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Otwarcia dokonała przedstawicielka firmy szkoleniowej z Łodzi. W spotkaniu udział wzięło 10 podopiecznych MGOPS wytypowanych do uczestnictwa w projekcie, pracownicy socjalni i koordynator projektu.

W dniach 28 i 29 kwietnia odbyły się pierwsze szkolenia naszych podopiecznych w ramach projektu. Pierwsza część warsztatów kompetencji psychospołecznych.


Styczeń – marzec 2011 r.

Europejski Fundusz Społeczny udziela wsparcia na rzecz rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Informacje na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

Projekt zakłada udział 10 osób z terenu Miasta i Gminy Wieruszów. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Wieruszowie.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący elementy aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Uczestnictwo w projekcie jest dostępne dla kobiet i mężczyzn. W projekcie udział weźmie jedna osoba niepełnosprawna.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Program szkoleniowo-doradczy projektu

Instrumenty aktywizacji społecznej:

 • 18 godzin warsztatu kompetencji psychospołecznych
  cel: nabycie umiejętności psychospołecznych: zarządzanie czasem, zarządzenie stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, postawy asertywne, rozwijanie postaw aktywnych,
 • 12 godzin warsztatu stylizacji i wizażu
  cel: nabycie umiejętności autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, podniesienie poczucia własnej wartości, eksponowanie własnych zalet,
 • grupy wsparcia – 24 godziny grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej.

Instrumenty aktywizacji zawodowej:

 • 18 godzin warsztatu doradztwa zawodowego
  cel: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna – zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego.

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej do wyboru przez uczestników projektu:

 • 120 godzin kursu „tapicer”,
 • 60 godzin kursu obsługi wózków widłowych
  cel: nabycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodny z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Program aktywnej integracji obejmuje wsparcie towarzyszące – ubezpieczenie NNW, catering, materiały szkoleniowe.

Uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach o charakterze środowiskowym. Zorganizowana zostanie wycieczka oraz spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2011 r.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.