Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Bezpieczny i Aktywny Senior

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczny i Aktywny Senior

image_pdfimage_print

Kampania informacyjna
„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej od grudnia 2016 roku realizuje kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Pierwszym z obszarów kampanii jest bezpieczeństwo seniorów. Działania podejmowane w tym zakresie są podstawowym elementem polityki społecznej wobec osób starszych, bez którego nie jest możliwe osiągnięcie jej pozostałych celów. Założeniem kampanii w przedmiotowym obszarze jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych oraz promocję zdrowego stylu życia.

Drugim obszarem jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia
w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych. Celem kampanii w obszarze aktywności jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych
w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” została zainaugurowana konferencją
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 grudnia 2016 roku. W ramach pierwszego etapu kampanii podjęta została tematyka wyboru bezpiecznej placówki całodobowego pobytu. Przygotowany został film informacyjny, ulotki oraz informator. Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Pocztą Polską S.A., a także Telewizją Polską S.A. Materiały zostały przekazane wszystkim Urzędom Wojewódzkim
oraz partnerom w celu dalszej dystrybucji.

Drugi etap kampanii, pt. Bezpieczny senior w swoim miejscu zamieszkania, dotyczy zagwarantowania bezpieczeństwa osobom starszych w ich domach i mieszkaniach celem uwrażliwiania społeczeństwa na rosnący problem oszustw wobec tej grupy wiekowej.
W związku z powyższym, w czerwcu br. do współpracy w ramach kampanii zaproszony został Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Kampania społeczna pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych
za pomocą regularnie przygotowywanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych
o jak najszerszym spektrum odbioru. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie po przez swoje działania również włączył się w kampanię informacyjną  Departamentu Polityki Senioralnej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z zakresu kampanii.

Informator – Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki? (pdf)

Plakat – Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki? (pdf)

Ulotka – Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki? (pdf)

Ulotka – Bezpieczny senior w swoim domu (pdf)

6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.