Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » RODO

Zoom in Regular Zoom out

RODO

image_pdfimage_print

Klauzula informacyjna (pdf)

Klauzula informacyjna (kontrahencka) (pdf)

Klauzula – zamówienia publiczne (oferent) (pdf)

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej (pdf)

 

Klauzula informacyjna – bilet kredytowany (pdf)

Klauzula informacyjna – interwencja kryzysowa (pdf)

Klauzula informacyjna – nauka języka dla cudzoziemca (pdf)

Klauzula informacyjna – pomoc na kontynuowanie nauki (pdf)

Klauzula informacyjna – pomoc pieniężna na usamodzielnienie (pdf)

Klauzula informacyjna – pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie (pdf)

Klauzula informacyjna – poradnictwo specjalistyczne (pdf)

Klauzula informacyjna – praca socjalna (pdf)

Klauzula informacyjna – skierowanie do DPS (pdf)

Klauzula informacyjna – składka na ubezpieczenie społeczne (pdf)

Klauzula informacyjna – składka na ubezpieczenie zdrowotne (pdf)

Klauzula informacyjna – specjalny zasiłek celowy (pdf)

Klauzula informacyjna – sprawienie pogrzebu (pdf)

Klauzula informacyjna – stypendium (pdf)

Klauzula informacyjna – udzielenie schronienia (pdf)

Klauzula informacyjna – usługi opiekuńcze (pdf)

Klauzula informacyjna – wynagrodzenie dla opiekuna (pdf)

Klauzula informacyjna – zapewnienie niezbędnego ubrania (pdf)

Klauzula informacyjna – zapewnienie posiłku (pdf)

Klauzula informacyjna – zasiłek celowy (pdf)

Klauzula informacyjna – zasiłek okresowy (pdf)

Klauzula informacyjna – zasiłek stały (pdf)

 

Klauzula – Za życiem Klauzula informacyjna – 500 plus (pdf)

Klauzula informacyjna – nabycie prawa do świadczenis (pdf)

Klauzula informacyjna – pomoc wierzycielom alimentacyjnym (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (specjalny zasiłek opiekuńczy) (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (świadczenie gminy art. 22b) (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (świadczenie rodzicielskie) (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (zapomoga gminy art. 22a) (pdf)

Klauzula informacyjna – Świadczenie rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny) (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.