Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Świadczenie wychowawcze („Rodzina 500 plus”)

Zoom in Regular Zoom out

Świadczenie wychowawcze („Rodzina 500 plus”)

image_pdfimage_print

Informacje na temat programu
Rodzina 500+

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym Programu Rodzina 500+.

Szczegóły w załączniku: Rodzina 500+ w pigułce (pdf)

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Społecznych MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21, pod numerem telefonu (62) 78 41 199 wew. 26, w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego.

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy:


KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.:
podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji,
w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!


Harmonogram wypłat
świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500 plus”
(kasa, konto)

Październik – 20-10-2017 r. (piątek)

Listopad – 21-11-2017 r. (wtorek)

Grudzień – 18-12-2017 r. (poniedziałek)

Styczeń – 22-01-2018 r. (poniedziałek)

Luty – 20-02-2018 r. (wtorek)

Marzec – 20-03-2018 r. (wtorek)

Kwiecień – 20-04-2018 r. (piątek)

Maj – 21-05-2018 r. (poniedziałek)

Czerwiec – 21-06-2018 r. (czwartek)

Lipiec – 20-07-2018 r. (piątek)

Sierpień – 20-08-2018 r. ( poniedziałek)

Wrzesień – 20-09-2018 r. (czwartek)


Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie jak i złożenie nie ma żadnych opłat. 

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

500+

rodzina

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?
Wystarczy złożyć wniosek w MGOPS w Wieruszowie. Można go złożyć w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny.

Co należy dołączyć do wniosku?
Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe. Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama. Ubiegając się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć wniosek (Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – załącznik 1).

Jak będzie wypłacane świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów. Przelewem na konto lub w gotówce. Rodzina 500 plus inwestycja w przyszłość Polski.

Aktualne informacje na temat programu „Rodzina 500 plus” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pdf)

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (pdf)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pdf)