Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » „Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej, zależnej”

Zoom in Regular Zoom out

„Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej, zależnej”

8 lutego 2021
image_pdfimage_print

W dniach 05.01.2021r. – 28.01.2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie dzięki  współpracy z Ośrodkiem Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu zostało przeprowadzone szkolenie pod nazwą  ,,Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej, zależnej”. Odbyło się ono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projekt ,,Akademia aktywności zawodowej” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr RPLD.08.02.01.-10-0137/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.  Projekt był skierowany dla osób niepracujących  po 29 roku życia mający na celu aktywizację zawodową. Początkowym etapem projektu było spotkanie z  doradzą zawodowym.
Kolejnym etapem było szkolenia zawodowe, w ramach  którego przeprowadzono 100 godzin zajęć , po szkoleniu uczestnicy projektu odbyli spotkanie z pośrednikiem pracy aby omówić  indywidualny plan działania ,  uczestnicy zostali skierowani na 3 miesięczny staż zawodowy z możliwością zatrudnienia.