Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Sołtysi z MGOPS

Zoom in Regular Zoom out

Sołtysi z MGOPS

23 maja 2017
image_pdfimage_print

W dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieruszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli sołectw Gminy Wieruszów z pracownikami Ośrodka.

Celem spotkania było umacnianie współpracy MGOPS Wieruszów z sołtysami w zakresie trafnego kierowania pomocy socjalnej do środowisk wiejskich oraz przedstawienie oferty pomocy MGOPS w Wieruszowie takich jak: wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Asystenta Rodziny, kierowanie do wykonywania prac społecznie-użytecznych,  przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz 500+. Omówiono również sytuację osób starszych i samotnych w środowiskach wiejskich oraz możliwość korzystania przez nich ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie dziękują serdecznie osobom obecnym na spotkaniu.

Mamy nadzieję, na dalszą  długotrwałą współpracę.