Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Spotkanie podsumowujące „Senior dla Seniora”

Zoom in Regular Zoom out

Spotkanie podsumowujące „Senior dla Seniora”

29 września 2018
image_pdfimage_print

W dniu 28.09.2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie odbyło się spotkanie podsumowujące Pilotażowy Program Gminy Wieruszów „Senior dla Seniora”, realizowany od czerwca do września 2018 roku. Adresatami projektu były osoby w wieku 60+, kobiety i mężczyźni, zamieszkali na terenie Miasta i Gminy Wieruszów. Wzięło w nim udział łącznie 20 osób, 10 wspieranych i 10 wspierających. Program ten był odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Według danych uzyskanych z UM w Wieruszowie populacja osób w wieku 60 lat i więcej stanowi 17,2% ogółu mieszkańców miasta i gminy Wieruszów. Celem głównym projektu było „podniesienie jakości życia i zapobieganie izolacji społecznej seniorów poprzez aktywizowanie i wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego.” Zakładał on przede wszystkim tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania osób starszych oraz poprawę stylu i jakości ich życia.

Program został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wieruszów.

Podczas spotkania Pani Anna Jurek serdecznie przywitała uczestników i podziękowała za trud i pracę włożoną w realizację projektu. Nad prawidłowym przebiegiem Pilotażowego Programu czuwali pracownicy socjalni Marcelina Siubiak i Dorota Mikuś. Przedstawili oni wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, które określiły poziom zadowolenia z projektu, zakresu usług jakie były świadczone oraz pracę osób wspierających.

Na spotkaniu obecny był też Burmistrza Wieruszowa Pan Rafał Przybył, który podziękował uczestnikom i poinformował, iż dołoży wszelkich starań, aby projekt był kontynuowany w latach kolejnych.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Seniorzy z zaangażowanie opowiadali o przebiegu wspólnych spotkań, dzielili się doświadczeniami, wyrazili też chęć dalszego udziału w projekcie.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas.