Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Zmiana w opłacaniu posiłków dla dzieci

Zoom in Regular Zoom out

Zmiana w opłacaniu posiłków dla dzieci

6 czerwca 2015
image_pdfimage_print

W związku ze stanowiskiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że w ramach „Programu państwa w zakresie dożywiania” nie ma możliwości ponoszenia ze środków budżetu państwa kosztów za całodzienne wyżywienie dzieci lub uczniów bez względu na rodzaj placówki, w której przebywają oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku.

Zdaniem Departamentu, w ramach Programu możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rada Ministrów w treści Programu użyła pojęcia „posiłek” w liczbie pojedynczej, a nie „wyżywienia”, czy „całodzienne wyżywienie”. Należy zatem zauważyć, iż założeniem jest finansowanie jednego, a nie kilku posiłków dziennie. Natomiast w przypadku, gdy obiad w stołówce placówki oświatowej złożony jest np. z dwóch lub trzech dań wydawanych w odstępie czasowym, to należy uznać go za jeden posiłek.

pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=247&id=446.

Zatem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie od dnia 01.03.2015 r. jest zmuszony zmienić opłacanie posiłków dla dzieci uczęszczających do placówek wydających więcej niż jeden posiłek podczas pobytu dziecka w ten sposób, że obiad będzie nadal finansowany w ramach środków z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast koszty śniadania zostaną pokryte ze środków własnych gminy /przeznaczonych w budżecie w dziale 85214/.

Koszty innych posiłków rodzice dzieci będą musieli pokryć we własnym zakresie.

Zaznaczamy, że każda rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji może zwrócić się do tut. Ośrodka z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zakup żywności.