Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym współpracy jednostek w celu zabezpieczenia pomocy w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym podaje całodobowe numery telefonu do kontaktu:
797-462-929
577-566-664

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia Rodzinne można składać od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line


Aktualności

2 maja 2024 r. (czwartek) – NIECZYNNE

26 kwietnia 2024
Dnia 2 maja 2024 r. Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wieruszowie będzie nieczynny. Zarządzenie nr 7/2024 (pdf)…
| Czytaj dalej

UWAGA – DODATEK OSŁONOWY MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 KWIETNIA

11 kwietnia 2024
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że do 30 KWIETNIA 2024 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, osobie…
| Czytaj dalej

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

29 lutego 2024
Gmina Wieruszów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi:…
| Czytaj dalej

Prośba o pomoc – „Podaj dalej”

8 lutego 2024
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach akcji pod hasłem „Podaj dalej” ponownie zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących. Obecne pilnie poszukujemy następujących sprzętów (mogą być używane): – pralki automatycznej                     – kuchenki mikrofalowej –…
| Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa w gminie Wieruszów

24 stycznia 2024
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023  W związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023, osoby zainteresowane otrzymaniem paczki żywnościowej mogą zgłaszać się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie …
| Czytaj dalej

Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów

10 stycznia 2024
Wzorem lat ubiegłych seniorzy naszego województwa mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej w ramach zadania „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”.…
| Czytaj dalej

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

9 stycznia 2024
Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejsko-…
| Czytaj dalej

Prośba o pomoc – „Podaj dalej”

9 stycznia 2024
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach akcji pod hasłem „Podaj dalej” zwraca się z prośbą o pomoc Obecnie poszukujemy: – mebli kuchennych, toalety, umywalki, łóżka piętrowego, gładzi, farby, pieca…
| Czytaj dalej