Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Bajkowy przekładaniec

Zoom in Regular Zoom out

Bajkowy przekładaniec

13 sierpnia 2018
image_pdfimage_print

W dniu 10.08.2018 r. odbyło się trzecie z zaplanowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie wydarzenie wakacyjne, w ramach realizacji projektu socjalnego „ Plenerowe wakacje z  MGOPS”.

Na placu ” Pod Kasztanem” przy Wieruszowskim Domu Kultury przybyli mieli okazję obejrzeć widowisko interaktywne dla dzieci ” Bajkowy Przekładaniec”.

Spektakl ten składał się z wielu bajkowych piosenek, scenek aktorskich i konkursów, który w sposób wesoły i niebanalny dał możliwość dzieciom spotkania z teatrem. W trakcie widowiska aktorzy bawili dzieci, ale też zadawali im ważne pytania: „Czy prob­lemy dorosłych są prob­le­mami dzieci?”, „Czy duży powinien szanować małego?”, „Czy pieniądze zdoby­wamy ucz­ci­wie?”.
Pod­czas trwa­nia wid­owiska pub­liczność mała okazję spotkać się z bajkowymi posta­ci­ami, oraz brać udział w konkursach, w których dzieci między innymi odpowiadały na ciekawe pyta­nia. Wykon­awcy uczyli dzieci pozy­ty­wnego myśle­nia, kul­tur­al­nej zabawy oraz doce­ni­a­nia podstawowych ­wartości.

Teatr Profilaktyczny „Bajkowy Przekładaniec” wpisuje się w realizowany przez Ośrodek w 2018 roku projekt socjalny „W stronę rodziny”, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oraz poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną poprzez integracje środowiska lokalnego i rodzinnego, oraz promowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.

Nad przebiegiem realizacji projektu czuwali pracownicy socjalni MGOPS-u Panie Danuta Jakubczak i Marcelina Siubiak.

To był dobrze spożytkowany czas, zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów. Dziękujemy.