Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Druki do pobrania

Zoom in Regular Zoom out

Druki do pobrania

image_pdfimage_print

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf)

Deklaracja o wysokości dochodów (pdf)

Dodatek energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pdf)

Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów (pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów (pdf)

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie odt wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.