Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom outUWAGA

1 sierpnia 2017 roku weszła w zycie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz.1428) zgodnie, z którą z dniem 1 stycznia 2018 roku przechodzą do wojewody Łódzkiego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Instytucją, która realizować będzie ww. zadanie od dnia 1 stycznia 2018 roku jest:

Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel:+48 42 664 16 21
fax: + 48 42 664 10 88
e-mail: wzfe@lodz.uw.gov.pl
strona internetowa: www.lodzkie.eu

 

Harmonogram wypłat - maj 2018
Świadczenie wychowawcze (500+) - 21.05.2018 r. (poniedziałek)
Świadczenia rodzinne - 24.05.2018 r. (czwartek)

Aktualności

Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

28 marca 2018
Ogłoszenie o wyniku naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf) Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej…
| Czytaj dalej

Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

23 marca 2018
W dniu 23 marca 2018 roku r. w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie przy ul. Rynek 21odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego…
| Czytaj dalej

Pożegnali zimę na dobre!

22 marca 2018
Dnia 21 marca 2018r., pracownicy socjalni oraz asystent rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Miejskim w Wieruszowie zorganizowali spotkanie żeby pożegnać zimę a przywitać…
| Czytaj dalej

Zamówienie – wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

20 marca 2018
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania na terenu gminy Wieruszów zrekrutowanych przez MGOPS w Wieruszowie. Liczba godzin będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP. W trakcie realizacji projektu planowane jest zaangażowanie 3 osób…
| Czytaj dalej

Jeszcze raz „Bezpieczny i Aktywny Senior”

20 marca 2018
W dniu 19 marca 2018 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się kolejne z cyklu spotkań w ramach Kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior” prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –…
| Czytaj dalej

Prośba o odbiór żywności

16 marca 2018
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje osoby, które nie odebrały paczek żywnościowych w miesiącu lutym 2018 r., o konieczności…
| Czytaj dalej

Zapytanie na roboty remontowo-budowlane

14 marca 2018
Zapytanie cenowe na roboty remontowo-budowlane (pdf) Załącznik do zapytania na roboty remontowo-budowlane (pdf) Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.…
| Czytaj dalej

mKDR – szybki i prosty wniosek

7 marca 2018
Posiadacze tradycyjnej (plastikowej) Karty Dużej Rodziny mogą teraz złożyć uproszczony wniosek o aplikację mKDR: Wniosek złożysz przez stronę empatia.mrpips.gov.pl Dzięki aplikacji masz dostęp do Karty przez cały czas w swoim telefonie! Po zalogowaniu się na platformie Emp@tia i wybraniu rodzaju wniosku…
| Czytaj dalej

500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

2 marca 2018
Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w 2017 r. została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców jest uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest,…
| Czytaj dalej

MGOPS i GOSiT wspólnie na lodowisku

23 lutego 2018
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie i Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie wspólnie, w dniu 23 lutego 2018 roku, zorganizowali na lodowisku dzieciom z terenu gminy Wieruszów naukę jazdy na łyżwach. Grupa 20 dzieci w różnym wieku, pod okiem…
| Czytaj dalej
Strona 2 z 1812345...10...Ostatnia »