Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym współpracy jednostek w celu zabezpieczenia pomocy w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym podaje całodobowe numery telefonu do kontaktu:
797-462-929
601-154-038

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny , Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł) można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line.

Harmonogram wypłat - czerwiec 2020 r.
Świadczenie wychowawcze (500+) - 22.06.2020 r. (poniedziałek)
Świadczenia rodzinne - 25.06.2020 r. (czwartek)

Aktualności

Pomoc Żywnościowa – wydawanie żywności

7 grudnia 2017
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że w dniach 12 i 13 grudnia 2017 r. w godzinach…
| Czytaj dalej

Mikołajki z MGOPS

7 grudnia 2017
6 grudnia 2017 r., w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie Mikołajkowe zorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Podczas spotkania obecni byli Burmistrz Wieruszowa Pan Rafał Przybył, rodzice z dziećmi, uczniowie ze Szkoły Podstawowej…
| Czytaj dalej

Rodzina 500 plus w UE – ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

6 grudnia 2017
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku przechodzą do wojewody Łódzkiego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Instytucją, która realizować będzie ww. zadanie od dnia…
| Czytaj dalej

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny

6 grudnia 2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalny (pdf) Zarządzenie (pdf) Zmiana zarządzenia (pdf) Załącznik do zarządzenia (pdf)…
| Czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Świadczeń rodzinnych

4 grudnia 2017
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Świadczeń rodzinnych (pdf) Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)…
| Czytaj dalej

Badania słuchu dla Seniorów

27 listopada 2017
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jako działanie towarzyszące obchodom 3 Senioraliów Regionu Wieruszowskiego, które odbyły się w minioną sobotę 25 listopada 2017 r zorganizował bezpłatne badania słuchu . Badania audiogramu tonalnego przeprowadzało…
| Czytaj dalej

Miś Zbyś i zdrowie w MGOPS

25 listopada 2017
W piątek 24 listopada 2017 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie przybył słynny Miś Zbyś. Postać znanego misia przybliżyła zaproszonym dzieciom Pani Elżbieta Żłobińska z Biblioteki Pedagogicznej w Wieruszowie. Dzieci poznały historię misia i związane…
| Czytaj dalej

Seniorze, pamiętaj o swoich prawach konsumenckich

22 listopada 2017
Seniorzy to grupa społeczna, która często pada ofiarą oszustw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wspólnie z Inspekcją Handlową oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej edukuje seniorów, by uchronić ich przed nieuczciwością z strony sprzedawców. Seniorzy niechętnie składają reklamację, nie walczą o swoje…
| Czytaj dalej