Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny , Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł) można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line.

Harmonogram wypłat - listopad 2019
Świadczenie wychowawcze (500+) - 22.11.2019 r. (piątek)
Świadczenia rodzinne - 25.11.2019 r. (poniedziałek)

Aktualności

Rodzina 500 plus: kiedy koordynacja świadczeń?

24 października 2017
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że cały czas można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres świadczeniowy 2017/2018. Wnioski o świadczenie 500+ muszą być przekazane do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa wtedy,…
| Czytaj dalej

Piknik Zdrowotny – MGOPS dziękuje

17 października 2017
W dniu 15 października 2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie brał udział w Pikniku Zdrowotnym, który odbywał się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Nasz Ośrodek realizował projekt socjalny „Niech każdy się dowie,…
| Czytaj dalej

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

9 października 2017
– Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Kwota zasiłku…
| Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa

4 października 2017
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące…
| Czytaj dalej

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

3 października 2017
1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu. Dzięki złożeniu wniosku jeszcze w październiku rodziny mogą liczyć na wypłatę…
| Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy – sprzątaczka

28 września 2017
Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy – sprzątaczka (pdf)…
| Czytaj dalej

Świadczenia Rodzinne – Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego

27 września 2017
W dniu 22 września 2017r. ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r., zgodnie z którym przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha…
| Czytaj dalej

Lista kandydatów na stanowisko robotnik gospodarczy–sprzątaczka

26 września 2017
Lista kandydatów – robotnik gospodarczy–sprzątaczka (pdf)…
| Czytaj dalej