Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny , Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł) można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej oraz przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line.

Harmonogram wypłat - wrzesień 2019
Świadczenie wychowawcze (500+) - 23.09.2019 r. (poniedziałek)
Świadczenia rodzinne - 24.09.2019 r. (wtorek)

Aktualności

„złotówka za złotówkę”

14 lutego 2016
Od 01 stycznia 2016r weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie…
| Czytaj dalej

Zmiany w świadczeniach rodzicielskich

14 lutego 2016
Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. 1000 zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły…
| Czytaj dalej

500 plus – uwaga na próby wyłudzenia

14 lutego 2016
W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go…
| Czytaj dalej

Świadczenie wychowawcze – Program 500+

12 lutego 2016
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. będzie realizowane zadanie oraz obsługa świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Wieruszów w ramach Programu „Rodzina 500+” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Wieruszów, ul Rynek 21 Druki wniosku będzie można…
| Czytaj dalej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

22 grudnia 2015
Jak uzyskać bezpłatną pomoc żywnościową? – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu…
| Czytaj dalej

Informacja – 24 grudnia

11 grudnia 2015
Informujemy, że dnia 24.12.2015 r. (czwartek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zgodnie z zarządzeniem kierownika będzie nieczynny.…
| Czytaj dalej

Zarządzenie nr 15/2015

7 grudnia 2015
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od  pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Na art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.…
| Czytaj dalej

Program Aktywizacja i Integracja

5 listopada 2015
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w okresie 01.10.2015 – 30.11.2015 r. realizuje Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI”. Program obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy dla 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń…
| Czytaj dalej

Informacja

19 października 2015
Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w dniu 30.10.2015 r. (piątek) będzie nieczynny. Zarządzenie nr 5/2015 (pdf)…
| Czytaj dalej

Stypendia szkolne dla uczniów

22 sierpnia 2015
Przypominamy, że jak co roku wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie od 01 do 15 września 2015 roku w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w …
| Czytaj dalej