Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym współpracy jednostek w celu zabezpieczenia pomocy w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym podaje całodobowe numery telefonu do kontaktu:
797-462-929
577-566-664

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia Rodzinne można składać od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line


Aktualności

Testy senioralne – program badań przesiewowych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u osób w wieku 55 lat i więcej

28 lipca 2023
Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie „EBI Association” rusza na terenie województwa łódzkiego z projektem społecznym pn. „Testy senioralne – program badań przesiewowych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u osób w wieku 55 lat i więcej”. Przedsięwzięcie jest finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.…
| Czytaj dalej

10 i 11 lipca będzie wydawana żywność

6 lipca 2023
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2021 PLUS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że dniach 10 i 11 lipca 2023 r. w godzinach 9:00 do …
| Czytaj dalej

Prośba o pomoc – „Podaj dalej”

6 lipca 2023
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach akcji pod hasłem „Podaj dalej” ponownie zwraca się z prośbą o pomoc dla samotnej matki z małym dzieckiem, tym razem potrzebujemy: – damskiego roweru,…
| Czytaj dalej

Nowe kryterium dochodowe Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus POPŻ

18 maja 2023
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus i wynosi 235% kryterium…
| Czytaj dalej

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

11 maja 2023
Dnia 05 maja 2023 r. opublikowano (ogłoszono) w Dzienniku Ustaw: ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 852). Zgodnie z art. 28 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy…
| Czytaj dalej

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

8 maja 2023
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel programu Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin…
| Czytaj dalej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

8 maja 2023
Gmina Wieruszów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Całkowita wartość zadania w 2023r. wynosi: 61.689,60…
| Czytaj dalej

2 maja 2023 r. – dzień wolny

6 kwietnia 2023
W dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie będzie nieczynny.…
| Czytaj dalej