Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Rekrutacja do usług opiekuńczych

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja do usług opiekuńczych

29 grudnia 2017
image_pdfimage_print

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH

w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie przystąpił jako partner do realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą realizowane od stycznia 2018 roku. Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:
– rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, realizowane są zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

Jeżeli jesteś:
– pełnoletnim mieszkańcem Gminy Wieruszów oraz jesteś osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego możesz skorzystać z usług opiekuńczych w swoim miejscu zamieszkania.
Udział w projekcie jest bezpłatny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  jak
i dochód w rodzinnie nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

O kolejności przyjęcia do projektu  decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprężoną,
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby całościowymi  zaburzeniami  rozwojowymi,
– osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Regulamin świadczenia usług opiekuńczych „Centrum Usług Społecznych (CUS) w powiecie wieruszowskim” (pdf)

Prosimy o kontakt.
– w biurze partnera odpowiedzialnego za realizację usługi – MGOPS, ul. Rynek 21,98-400 Wieruszów telefon: 62 7841554, e- mail: swiadczenia@mgops.pl

– lub w biurze Projektu PCPR, ul. Waryńskiego  15 ,98-400 Wieruszów telefon: 62 7831995.