Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Rekrutacja opiekunów do świadczenia usług opiekuńczych

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja opiekunów do świadczenia usług opiekuńczych

29 grudnia 2017
image_pdfimage_print

REKRUTACJA OPIEKUNÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

na terenie Gminy Wieruszów w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie przystąpił jako partner do realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą realizowane od stycznia 2018 roku. Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:
– rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, realizowane są zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

Poszukujemy osób chętnych, które chcą nieść pomoc osobom  niesamodzielnym z powodu wieku lub niepełnosprawności.

– Jeżeli posiadasz n/w kwalifikacje  do wykonywania jednego z zawodów:
opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyłaś/eś szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

lub

– jesteś osobą, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyłaś/eś minimum
80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi

Regulamin świadczenia usług opiekuńczych „Centrum Usług Społecznych (CUS) w powiecie wieruszowskim” (pdf)

Prosimy o kontakt
– w biurze Partnera odpowiedzialnego za realizację usługi – MGOPS, ul. Rynek 21,98-400 Wieruszów telefon: 62 7841554, e- mail: swiadczenia@mgops.pl

– lub w biurze Projektu PCPR, ul. Waryńskiego  15 ,98-400 Wieruszów telefon: 62 7831995.