Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Rodziny Wielodzietne

Zoom in Regular Zoom out

Rodziny Wielodzietne

5 czerwca 2015
image_pdfimage_print

„Wojewódzka karta Rodzin Wielodzietnych” – program zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki i zdrowia.

Informator – Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Aktualny Katalog Ulg – Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Załącznik – oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 r.ż. (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.