Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500 plus”

Zoom in Regular Zoom out

Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500 plus”

25 marca 2016
image_pdfimage_print

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. w godz. 7:30 – 17:00 będzie realizowane zadanie oraz obsługa świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Wieruszów w ramach  Programu  „Rodzina 500 plus”

przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
Wieruszów, ul Rynek 21

Druki wniosku będzie można pobierać w Ośrodku w Biurze Obsługi Klienta już od dnia 29 marca 2016 r.

Wnioski wraz z oświadczeniami oraz niezbędnymi informacjami dot. programu dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.mgops.pl

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci przed 16 – tym rokiem życia) lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dzieci po 16 – tym roku życia).

Osoby, które nie korzystały ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko na świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+” prosimy o zabranie ze sobą  następujących dokumentów:

  1. dowód osobisty,
  2. wyroki orzekające rozwód lub separację,
  3. wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi,
  4. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób, oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  5. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
  6. w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia,
  7. zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2014 r.,
  8. dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy),
  9. dokument określający datę uzyskania dochodu (w przypadku podjęcia pracy) oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi przepracowany miesiąc.

Do wniosku na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych  dokumentów. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

W przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r. czyli od 02.07.2016 r. świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w wersji papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie jak i złożenie nie ma żadnych opłat. 

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl