Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Termin dostawy żywności

Zoom in Regular Zoom out

Termin dostawy żywności

28 sierpnia 2019
image_pdfimage_print

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2019r.,

o dostawie żywności do magazynów Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuję iż, dostawa rozpocznie się w miesiącu grudniu 2019r., natomiast dystrybucja artykułów spożywczych do odbiorców końcowych czyli do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie zostanie wydłużona do lipca 2020r.,

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507, z póź. zm., ) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby

w rodzinie.

Za dystrybucję żywności w Programie jest odpowiedzialny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Szczegółowych informacji uzyskać można w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, na stronie: www.mgops.pl lub pod nr tel.
62 7841554; 62 7841199.