Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu CUS

Zoom in Regular Zoom out

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu CUS

3 kwietnia 2019
image_pdfimage_print

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie Wieruszowskim współfinansowanego z Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacje o ogłoszeniu (pdf)

Wykaz wykonywanych usług opiekuńczych /pracy zawodowej lub wolontarystycznej na rzecz osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych (pdf)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.