Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2013

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2013

image_pdfimage_print

KIS 2013 - Banner

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Europejski Fundusz Społeczny udziela wsparcia na rzecz rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Informacje na stronie internetowej www.efs.gov.pl.


Grudzień 2013 r.

W dniu 13.12.2013 roku zakończył się projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Program realizacji projektu w 2013 roku:

Projekt zakładał udział 13 osób z terenu Miasta i Gminy Wieruszów. Uczestnikami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Wieruszowie.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. W ramach projektu zrealizowany został kompleksowy program szkoleniowo – doradczy obejmujący elementy aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Uczestnictwo w projekcie było dostępne dla kobiet i mężczyzn.

Uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

W uroczystości zakończenia projektu udział wzięli: Burmistrz Wieruszowa Pan Bogdan Nawrocki, Kierownik MGOPS Pani Anna Ostrycharz, Z-ca Dyrektora PUP Pan Stanisław Lenart, Przedstawicielka firmy szkoleniowej Pani Magdalena Knyt-Walas, Właściciel lokalu „BISTRO & BAR” Pan Michał Wejner, który przeprowadzał szkolenie zawodowe „Kucharz – kelner” naszych podopiecznych, Pracownicy MGOPS pracujący przy realizacji projektu oraz nasi Beneficjenci.

Beneficjentom zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkoleń oraz drobne upominki.


Lipiec – Sierpień – Wrzesień 2013 r.

Wycieczka do Karpacza – Kotlina Jeleniogórska

Park Zdrojowy w Cieplicach – Uzdrowisko

Cieplice

Muzeum Miejskie Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie

Jelenia Góra

Świątynia Wang w Karpaczu

Dziki Wodospad na Łomnicy

Skocznia Narciarska „ORLINEK”

Muzeum Zabawek

Park Miniatur

Wycieczka na Kopę

W dniu 20 września odbył się egzamin z Kursu „Kucharz – kelner”.


Kurs „Kucharz – kelner”.


Czerwiec 2013 r.

Nasi podopieczni rozpoczęli kolejne szkolenie pt. Warsztat doradztwa zawodowego.


Warsztat kreacji wizerunku


Warsztat ABC zarządzania budżetem domowym


Kwiecień – Maj 2013 r.

W ostatnich dniach kwietnia 2013 roku w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne projektu systemowego POKL „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, które miało na celu przybliżenie Beneficjentom zasad i celów projektu oraz omówienie spraw organizacyjnych związanych z jego realizacją.

W dniu 30 kwietnia rozpoczęły się pierwsze szkolenia. Otwarcia dokonała przedstawicielka firmy szkoleniowej z Łodzi. W spotkaniu udział wzięło 13 podopiecznych MGOPS wytypowanych do uczestnictwa w projekcie, pracownicy socjalni i koordynator projektu.

Pierwszy moduł szkoleń pod hasłem: Warsztat kompetencji psychospołecznych. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią psycholog.


Styczeń – Marzec 2013 r.

Projekt zakłada udział 10 osób z terenu Miasta i Gminy Wieruszów. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Wieruszowie.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowo – doradczy obejmujący elementy aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Uczestnictwo w projekcie jest dostępne dla kobiet i mężczyzn.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Program szkoleniowo-doradczy projektu

Instrumenty aktywizacji społecznej:

 • 30 godzin warsztatu kompetencji psychospołecznych
  cel: nabycie umiejętności psychospołecznych: zarządzanie czasem, zarządzenie stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, postawy asertywne, rozwijanie postaw aktywnych,
 • 12 godzin warsztatu stylizacji i wizażu
  cel: nabycie umiejętności autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, podniesienie poczucia własnej wartości, eksponowanie własnych zalet,
 • 12 godzin warsztatu „ABC zarządzania budżetem domowym”
  cel: nabycie umiejętności ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego w trudnych warunkach,
 • zakup voucherów na samodzielny zakup usług społecznych (usługi kosmetyczne lub medyczne).

Instrumenty aktywizacji zawodowej:

 • 30 godzin warsztatu doradztwa zawodowego
  cel: charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna – zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego,
 • aktywizacja zawodowa osób w wieku 15-30 lat w zakresie organizacji 3-miesięcznego stażu dla 1 Uczestnika.

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

 • kurs zawodowy „Kucharz – kelner”,
  cel: nabycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodny z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Program aktywnej integracji obejmuje wsparcie towarzyszące – ubezpieczenie NNW, catering, materiały szkoleniowe.

Uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach o charakterze środowiskowym. Zorganizowana zostanie 3-dniowa wycieczka oraz spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2013 r.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.