Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2014

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2014

image_pdfimage_print

Banner KIS - EFS

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Projekt „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat KIS - 2014

Grudzień 2014

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Klub Integracji Społecznej- równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej”. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz skromne upominki.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji psychospołecznych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Całkowita wartość projektu wyniosła: 258 328 zł.

W 2014 roku w projekcie wzięło udział 20 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieruszów Były to osoby: będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające poza zatrudnieniem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach aktywnej integracji Beneficjenci projektu wzięli udział w różnorodnych formach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracownika socjalnego, psychologa, trenerów i doradcę zawodowego.

Program aktywnej integracji obejmował:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym , które zgodnie z założeniami miały na celu identyfikacje własnych zasobów i potrzeb zawodowych każdego z uczestników projektu,
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich. Szkolenie to obejmowało tematykę dot.: nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii, wyznaczania celów życiowych, treningu budżetu domowego, zarządzania czasem, relacji między małżonkami, poszerzenia wiedzy na temat technik i metod wychowania dzieci,
 • Kurs zawodowy – kucharz. Szkolenie to obejmowało: podstawowe informacje na temat środków spożywczych i ich podziału; podstawowe informacje o pracy w kuchni, bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawowe wiadomości na temat obróbki mięs, warzyw, owoców.Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowywali potrawy pod okiem wykwalifikowanego kucharza.
 • Kurs zawodowy – kroju i szycia. Kurs miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych beneficjentów i pomoc w zaistnieniu na lokalnym rynku pracy. Celem kursu zawodowego było: zdobycie wiedzy na temat rodzaju surowców włókienniczych, poznanie zasad doboru fasonu i koloru odzieży do typu sylwetki i urody, zdobycie umiejętności zdejmowania miary, wykonywanie wykrójów, poznanie zasad krojenia oraz własnoręczne wykrojenie, zdobycie praktycznych umiejetności posługiwania się maszyną do szycia, poznanie i wyćwiczenie ściegów maszynowych i ręcznych, własnoręczne uszycie wyrobu odzieżowego na maszynie.
 • Treningu pracy – celem szkolenia było: dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej; dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów odpowiedniego ich przedstawienia rekruterowi; nauczenie umiejętności autoprezentacji; nauczenie umiejętności precyzyjnej prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Istotnym elementem wszystkich zajęć było wykorzystanie metody warsztatowej zakładającej uczenie się poprzez uczestnictwo i aktywność w grupie, korzystanie z doświadczeń własnych i innych osób. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe. Mieli zapewniony catering oraz ubezpieczenie zdrowotne i NNW. Beneficjeni projektu przez cały okres realizacji objęci byli wsparciem pracownika socjalnego poprzez motywowanie do uczestnictwa w projekcie, rozwiązywanie bieżących problemów, udzielenie wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych.

Uczestnicy projektu w ramach działania o charakterze środowiskowym wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Zwiedzili Ostrów Tumski, Katedrę Św. Jana Chrzciciela, Rynek, Ogród Botaniczny, Panoramę Racławicką, Wieżowiec Sky Tover. Mieli możliwość obejrzenia filmu w Multikinie pod tytułem „Miasto 44”.


Listopad 2014

W ramach realizacji projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS beneficjenci uczestniczyli w dniach 12-14 listopada 2014 r. w treningu pracy (24 godzin dydaktycznych).

Celem szkolenia było:

 • Dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów odpowiedniego ich przedstawienia rekruterowi;
 • Nauczenie umiejętności autoprezentacji;
 • Nauczenie umiejętności precyzyjnej prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy projektu mieli zapewniony ciepły posiłek oraz przerwę podczas, której mogli skorzystać z serwisu kawowego.


Październik 2014

Beneficjenci projektu uczestniczyli w dniach 29 września do 7 października 2014 r. w kursie zawodowym.

Kurs „Kroju i szycia” (60 godzin dydaktycznych) miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych beneficjentów i pomoc w zaistnieniu na lokalnym rynku pracy.

Uczestnicy w trakcie szkolenia zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • podział i właściwości materiałów włókienniczych, praktyczne metody rozpoznawania składu surowcowego tkanin, dobór fasonu i kolorystyki do typu figury
 • nauka ściegów ręcznych i maszynowych,
 • rodzaje maszyn odzieżowych, budowa, regulacja, konserwacja,
 • zasady kroju odzieży w zależności od tkaniny, wyliczenie zużycia materiału,
 • wykonanie podstawowych konstrukcji odzieżowych.

Celem kursu zawodowego było:

 • zdobycie wiedzy na temat wpływu rodzaju surowców włókienniczych na cechy odzieży,
 • poznanie zasad doboru fasonu i koloru odzieży do typu sylwetki i urody,
 • zdobycie umiejętności zdejmowania miary,
 • wykonywanie wykrojów, poznanie zasad krojenia oraz własnoręczne wykrojenie,
 • zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się maszyną do szycia,
 • poznanie i wyćwiczenie ściegów maszynowych i ręcznych,
 • własnoręczne uszycie wyrobu odzieżowego na maszynie.

Każdorazowo podczas ww. zajęć, które odbywały się w Wieruszowskim Domu Kultury w Wieruszowie uczestnicy projektu zapewniony mieli ciepły posiłek oraz przerwę podczas której mogli skorzystać z serwisu kawowego.

Szkolenie przeprowadzono w ramach realizacji projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS.


Wrzesień 2014

W dniu 19 września odbyła się wycieczka do Wrocławia. Uczestnicy projektu zwiedzili Ostrów Tumski, Katedrę Św. Jana Chrzciciela, Rynek, Ogród Botaniczny, Panoramę Racławicką, Wieżowiec Sky Tover. Mieli możliwość obejrzenia filmu w Multikinie pt. „Miasto 44”. Wycieczkę po Wrocławiu można zaliczyć do bardzo udanej.


Sierpień 2014

W ramach realizacji projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS beneficjenci uczestniczyli w dniach 05-14 sierpnia 2014 r. w kursie zawodowym – kucharz (60 godzin dydaktycznych).

Szkolenia te obejmowały:

 • Podstawowe informacje na temat środków spożywczych i ich podziału.
 • Podstawowe informacje o pracy w kuchni, bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawowe wiadomości na temat obróbki mięs, warzyw, owoców.

Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowywali potrawy pod okiem wykwalifikowanej kucharki.

Każdorazowo podczas ww. zajęć, które odbywały się w Przedszkolu nr 1 w Wieruszowie uczestnicy projektu zapewniony mieli ciepły posiłek oraz przerwę podczas której mogli skorzystać z serwisu kawowego.


Czerwiec – Lipiec 2014

W ramach realizacji projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS beneficjenci uczestniczyli:

 • w dniach 26-27 czerwca 2014 r. w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym (20 osób x 1 godzina dydaktyczna), które zgodnie z założeniami miały na celu identyfikacje własnych zasobów i potrzeb zawodowych każdego z uczestników projektu,
 • w dniach 07-11 lipca 2014 r. w treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich (40 godzin; 5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Zajęcia te obyły się w formie grupowych warsztatów i ćwiczeń. Szkolenie to obejmowało tematykę dot.: nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnej krytyka, wyrażania opinii, wyznaczania celów życiowych, treningu budżetu, zarządzania czasem, relacji między małżonkami, poszerzenia wiedzy na temat technik i metod wychowania dzieci.

Każdorazowo podczas ww. zajęć, które odbywały się w Wieruszowskim Domu Kultury, uczestnicy projektu zapewniony mieli ciepły posiłek oraz przerwę podczas której mogli skorzystać z serwisu kawowego.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.