Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Niemarnowanie żywności – spotkanie z dietetykiem

Zoom in Regular Zoom out

Niemarnowanie żywności – spotkanie z dietetykiem

2 marca 2017
image_pdfimage_print

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, w dniu 28 lutego 2017 r. zorganizował pierwsze spotkanie z cyklu działań towarzyszących na temat „Dietetyka z elementami niemarnowania  żywności‘’. W spotkaniu wzięło udział 27 osób.

Powyższe działania mają na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej
  • wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.