Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Zoom in Regular Zoom out

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym współpracy jednostek w celu zabezpieczenia pomocy w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym podaje całodobowe numery telefonu do kontaktu:
797-462-929
601-154-038

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej
Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, reprezentowany przez Małgorzatę Burak – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia Rodzinne można składać od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line


Aktualności

4-5 lipca będzie wydawana żywność

30 czerwca 2022
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2021 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że w dniach 4-5 lipca  2022 r. w godzinach 9:00 do 14:00…
| Czytaj dalej

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”

27 czerwca 2022
Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”  realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie Społeczne,Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…
| Czytaj dalej

17 czerwca 2022 r. – dzień wolny

6 czerwca 2022
W dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie będzie nieczynny.…
| Czytaj dalej

Prośba o pomoc – „Podaj dalej”

6 czerwca 2022
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach akcji pod hasłem „Podaj dalej” ponownie zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących. Obecnie poszukujemy: – małej lodówki. Osoby chcące przekazać…
| Czytaj dalej

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

16 kwietnia 2022
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel programu Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin…
| Czytaj dalej

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

6 kwietnia 2022
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel Programu: Głównym celem Programu jest wprowadzenie…
| Czytaj dalej

29 marca będzie wydawana odzież

28 marca 2022
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w dniu 29.03.2022r. od godziny 8:00 do 16:00 będzie wydawał  odzież dla osób potrzebujących oraz uchodźców z Ukrainy.…
| Czytaj dalej

Prośba o pomoc – „Podaj dalej”

23 marca 2022
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach akcji pod hasłem „Podaj dalej” zwraca się z prośbą o pomoc Obecnie poszukujemy: – regałów sklepowych, przyściennych wieszaków sklepowych, stojaków i wieszaków na ubrania. Osoby…
| Czytaj dalej