Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Stypendia szkolne – terminy składania wniosków

Zoom in Regular Zoom out

Stypendia szkolne – terminy składania wniosków

31 sierpnia 2023
image_pdfimage_print

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01 września 2023r. do 15 września 2023r.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela:

Alicja Jerczyńska – pracownik socjalny

e-mail: alicjajerczynska@mgops.pl

tel. 62 78 41 554 wew. 23

tel. 62 78 41 199 wew. 23

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pdf)

Oświadczenie – dochód (pdf)

Klauzula informacyjna – stypendium szkolne (pdf)