Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Ulga Rehabilitacyjna

Zoom in Regular Zoom out

Ulga Rehabilitacyjna

12 kwietnia 2018
image_pdfimage_print

Zgodnie z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie osoby niepełnosprawne bądź osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulg rehabilitacyjnych przewidzianych w w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej (pdf)

Więcej informacji można uzyskać w US w Wieruszowie.

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.