Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Superwizja z MGOPS

Zoom in Regular Zoom out

Superwizja z MGOPS

13 kwietnia 2018
image_pdfimage_print

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie we współpracy z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej na terenie MGBP w Wieruszowie zorganizował szkolenie „Superwizja pracy nad przemocą domową w kontekście funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych” dla pedagogów szkolnych, dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia, MOPTUiW oraz pracowników socjalnych. Było to pierwsze spotkanie, które prowadziła Pani Elżbieta Marczyńska, certyfikowany superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Cykl szkoleń obejmuje superwizję konsultacyjno-wspierającą dla członków zespołu interdyscyplinarnego i powoływanych w jego ramach grup roboczych.

Szkolenia mają formę wykładów połączonych z warsztatami. Mają one na celu uzyskanie lepszej skuteczności działań pomocowych podejmowanych przez członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Szczególną uwagę poświęcono specyfice rozmów z osobami doświadczającymi przemocy domowej, diagnozowaniu problemów i pracy z rodziną a także opracowaniu planów pomocy i ewaluacji. Szkolenie objęło również kwestie komunikacji w zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy jego członkami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania oraz MGBP za udostępnienie sali.

Przewodniczący ZI
Ewa Szandała