Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026

Zoom in Regular Zoom out

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026

6 lipca 2022
image_pdfimage_print

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wieruszów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Wieruszów na lata 2021-2026”.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w związku z planowanym uchwaleniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieruszów na lata 2021-2026

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Wieruszów na temat założeń Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Wieruszów na lata 2021-2026.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 11 lipca 2022 roku do dnia 22 lipca 2022 r.

Szczegóły w załączniku Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Gminy Wieruszów z dnia 30.06.2022 roku.

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (pdf)

Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Wieruszowa z dnia 30.06.2022 r.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2021-2026 (pdf)

Formularz zgłaszania uwag i propozycji do Gminnej Strategii (pdf)

Formularz zgłaszania uwag i propozycji do Gminnej Strategii (doc)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.