Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Nabór osób niepełnosprawnych do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Zoom in Regular Zoom out

Nabór osób niepełnosprawnych do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

3 marca 2020
image_pdfimage_print

Nabór osób niepełnosprawnych
do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– edycja 2019-2020”

Wieruszów, dnia 3 marca 2020r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza nabór osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Program „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 • Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:
  • wykonywaniu codziennych czynności,​
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,​
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,​
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
 • Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:​
  • załatwianiu spraw urzędowych,​
  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,​
  • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,​
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 • Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie poszukuje 11 osób, w tym:

– 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

które wymagają wsparcia w ramach programu.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 7 do Programu i dostarczenia jej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21,  98–  400 Wieruszów

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie bądź przesłanie w wersji elektronicznej z dopiskiem w adresie e-mail „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” karty zgłoszeniowej ( w załączniku) w terminie do dnia 18.03.2020r. dgodziny 15:00 pod adres:

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów
tel. 62 7841 554 lub
e-
mail: wieruszow@mgops.pl

w godzinach pracy tj. poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30

Informacji o programie udziela:

– Kierownik Pani Małgorzata Burak tel. 62 7841554 wew. 21

– Specjalista pracy socjalnej Pani Barbara Wełna tel. 62 7841554 wew. 27

Z osobami zakwalifikowanymi do Programu skontaktujemy się telefonicznie.

Uchwała nr XX/147/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie (pdf)

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pdf)

Klauzula informacyjna RODO (pdf)

Karta zgłoszenia (doc)

Karta zgłoszenia (pdf)

Małgorzata Burak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie