Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Pomoc żywnościowa

Zoom in Regular Zoom out

Pomoc żywnościowa

4 października 2017
image_pdfimage_print

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym
w ramach Podprogramu 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej

mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć oświadczenia o dochodzie, jeśli sytuacja osoby/ rodziny nie jest znana Ośrodkowi pomocy społecznej.

Nadmieniamy również, że osoby które skorzystały do 30 czerwca 2017 r. z wydawanej żywności z POPŻ ponownie muszą złożyć nowe, stosowne oświadczenia/dokumenty aby kontynuować otrzymywanie żywności.

Oświadczenia/ dokumenty te będą obowiązywać do czerwca 2018 roku.

Prosimy zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie – Biura Obsługi Klienta celem wypełnienia dokumentów. Osoby, zainteresowane mogą w dowolnym czasie składać oświadczenia celem ubiegania się o żywność, jednak zainteresowani otrzymaniem żywności w miesiącu październiku 2017 r. proszeni są o złożenie dokumentów do dnia 23-10-2017 r.

Za dystrybucję żywności w Programie jest odpowiedzialny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Szczegółowych informacji uzyskać można w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, na stronie: www.mgops.pl lub pod nr tel. 62 7841554; 62 7841199.