Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Pomoc żywnościowa w gminie Wieruszów

Zoom in Regular Zoom out

Pomoc żywnościowa w gminie Wieruszów

24 stycznia 2024
image_pdfimage_print

Program Fundusze Europejskie
na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023 

W związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023, osoby zainteresowane otrzymaniem paczki żywnościowej mogą zgłaszać się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w celu zakwalifikowania się do korzystania z tej formy pomocy.

Z pomocy żywnościowej w ramach Programu mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i u których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o pomoc żywnościową prosimy o przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadany dochód netto wszystkich członków rodziny, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony

W przypadku osób otrzymujących emeryturę lub rentę prosimy o przedłożenie ostatniego odcinka lub decyzji tych świadczeń, decyzji przyznającej świadczenie uzupełniające (500+ dla osoby niepełnosprawnej), zasiłek pielęgnacyjny, itp.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne w dniu składania skierowania o pomoc żywnościową prosimy o przedłożenie dokumentu potwierdzającego liczbę hektarów przeliczeniowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, na strone: www.mgops.pl lub pod nr tel. 62 7841554; 627841199.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.