Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

Zoom in Regular Zoom out

Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

23 marca 2018
image_pdfimage_print

W dniu 23 marca 2018 roku r. w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie przy ul. Rynek 21odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego wszystkich przybyłych członków oraz omówienia sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w 2017 roku. W następnej kolejności omówiono Uchwałę z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wieruszów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Spotkanie zaowocowało również ustaleniem szczegółowych warunków przystąpienia członków Zespołu Interdyscyplinarnego do udziału w superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na koniec spotkania omówiono sprawy bieżące oraz ustalono plan działań Zespołu Interdyscyplinarnego na 2018 r.