Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Zoom in Regular Zoom out

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

17 sierpnia 2016
image_pdfimage_print

Program Operacyjny Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Pomoc Najbardziej  Potrzebującym
w ramach Podprogramu 2016

Informuje się, że od miesiąca sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc  Najbardziej  Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

Za dystrybucję żywności w Programie będzie odpowiedzialny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Żywność będzie wydawana na podstawie oświadczeń do otrzymania pomocy żywnościowej wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Należy podkreślić, że zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Pomocą Żywnościową (PO PŻ) mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Żywność wydawana będzie w formie paczek żywnościowych w okresie od miesiąca września 2016 r. do kwietnia 2017 r.

Kryterium dochodowe określone jest każdorazowo w Wytycznych Instytucji Zarządzającej i obecnie w Podprogramie 2016 wynosi:

  • 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 771 zł dla osoby w rodzinie.

W celu rozeznania ilości osób zainteresowanych pomocą żywnościową, które spełniają powyższe kryterium dochodowe prosi się o wypełnienie  oświadczeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21 do dnia 5 września 2016 r.

Szczegółowych informacji uzyskać można w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, na stronie: www.mgops.pl lub pod nr tel. 62 7841554; 627841199.