Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Stypendia szkolne dla uczniów

Zoom in Regular Zoom out

Stypendia szkolne dla uczniów

22 sierpnia 2015
image_pdfimage_print

Przypominamy, że jak co roku wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie od 01 do 15 września 2015 roku w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w pok. nr 3.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.
  2. Dołączenie do wniosku zaświadczenia/oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
  3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
  4. Zamieszkanie na terenie Gminy Wieruszów.
  5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego, tj. 456,00 zł.

Wnioski do pobrania są na zakładce Druki do pobrania.